Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik Honig (1866-1931)

Overlijdensakte van Hendrik Honig (1866-1931)

Overlijdensakte van Hendrik Honig (1866-1931) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik Honig (1866-1931) weergegeven.1 Op 26 oktober 1931 verscheen Jacobus Jan van Lomwel (±1894-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. Jacobus Jan was zeven en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Gerard Blankert (1896-?), vier en dertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Hendrik op 25 oktober 1931 om elf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vier en zestig jaar. Hendrik was uitgever van beroep, geboren te Utrecht en in leven woonachtig aan de Kromme Nieuwe Gracht.2 Hij was weduwnaar van Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927) en een zoon van de wijlen echtelieden Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1931, aktenummer 1543. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-honig-1866-1931/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.