Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964)

Overlijdensakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964)

Overlijdensakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerrit Gerritsen (1881-1964) weergegeven.1 Op 4 december 1964 verscheen Dirk Verwoert (1896-1985) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van Gerrit. Dirk was acht en zestig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Kesteren. Hij verklaarde dat Gerrit op 2 december 1964 om half acht in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en tachtig jaar. Hij was zonder beroep en geboren en woonachtig in de Gemeente Kesteren.2 Gerrit was weduwnaar van Meggel van Meerten (1881-1907)3 en een zoon van wijlen de echtelieden Cornelis Gerritsen (1851-1934) en Alida Jager (1853-1929).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1964, aktenummer 25. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-gerritsen-1881-1964/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-meggel-van-meerten-1881-1907-en-gerrit-gerritsen-1881-1964/.