Home » Genealogie » Overlijdensakte van Dora Peters (1850-1892)

Overlijdensakte van Dora Peters (1850-1892)

Overlijdensakte van Dora Peters (1850-1892) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Dora Peters (1850-1892) weergegeven.1 Op 28 december 1892 deed Arien van Brenk (1829-1918) aangifte van het overlijden van Dora. Arien was drie en zestig jaar oud, arbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. Arien deed de aangifte samen met Willem van Drumpt (1858-1898), vier en dertig jaar oud, boomkweker van beroep en eveneens niet verwant aan de overledene. Zij gaven aan dat Dora op 27 december 1892 om tien uur in de ochtend is overleden in de ouderdom van een en veertig jaar.2 Dora was weduwe van Ruth van Meerten (1826-1890) en eerder weduwe van Marinus Schaap (1847-1874). Ze was arbeidster van beroep en geboren en woonachtig te Opheusden. Dora was een dochter van Dirk Peters (1819-1873) en Jantje van den Berg (1818-1867). Uit de genealogische gegevens weten we dat Dora op 7 november 1873 te Opheusden in het huwelijk trad met Marinus Schaap en na het overlijden van Marinus op 2 juli 1875 in het huwelijk trad met Ruth van Meerten. Arien kon de akte helaas niet ondertekenen omdat hij aangaf niet te kunnen schrijven omdat hij dit niet geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1892, aktenummer 54. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dora-peters-1850-1892/.