Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1905-1966)

Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1905-1966)

Overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1905-1966) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelis van Meerten (1905-1966) weergegeven.1 Op 9 december 1966 verscheen Teunis Heusinkveld (1903-1983) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Cornelis. Teunis was drieënzestig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Cornelis op 7 december 1966 om kwart over tien in de avond is overleden in de leeftijd van een en zestig jaar. Hij was landarbeider van beroep en geboren en woonachtig te Lienden.2 Cornelis was de echtgenoot van Jacoba Harteman (1908-1997) en een zoon van wijlen de echtelieden Gevert van Meerten (1877-1953) en Hendrika Willemina de Bruin (1877-1957).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1966, aktenummer 34. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelis-van-meerten-1905-1966/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gevert-van-meerten-1877-1953-en-hendrika-willemina-de-bruin-1877-1957/.