Home » Genealogie » Overlijdensakte van Catharinus Hendrikus Rustenhoven (1900-1961)

Overlijdensakte van Catharinus Hendrikus Rustenhoven (1900-1961)

Overlijdensakte van Catharinus Hendrikus Rustenhoven (1900-1961) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Catharinus Hendrikus Rustenhoven (1900-1961) weergegeven.1 Op 11 oktober 1961 verscheen Gevert Rustenhoven (1934) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Tiel om aangifte te doen van het overlijden van zijn vader. Gevert was zeven en twintig jaar oud, metselaar van beroep en woonachtig te Lienden. Hij verklaarde dat Catharinus Hendrikus op 10 oktober 1961 om acht uur in de avond is overleden in de leeftijd van een en zestig jaar. Hij was landbouwer van beroep en geboren en woonachtig te Lienden.2 Catharinus Hendrikus was de echtgenoot van Maartje van Meerten (1906-1977) en een zoon van wijlen Hendrikus Rustenhoven (1871-1950) en Evertje Neeltje van Lutterveld (1878-1961). Evertje Neeltje was zonder beroep en woonachtig te Lienden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Tiel, overlijdensakten, 1961, aktenummer 212. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. https://oorsprong.info/geboorteakte-van-catharinus-hendrikus-rustenhoven-1900-1961/.