Home » Genealogie » Overlijdensakte van Cornelia Catharina van Meerten (1798-1876)

Overlijdensakte van Cornelia Catharina van Meerten (1798-1876)

Overlijdensakte van Cornelia Catharina van Meerten (1798-1876) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Gouda.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Cornelia Catharina van Meerten (1798-1876) weergegeven.1 Op 10 mei 1876 verscheen Jurrijaan Herman de Groot (1819-1889) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Gouda om aangifte te doen van het overlijden van Cornelia Catharina. Jurrijaan Herman was zeven en vijftig jaar oud en directeur van de begraafplaats. Hij deed de aangifte samen met Lieve Groenendaal (1833-1919), twee en veertig jaar oud en broodbakker van beroep. De aangevers zijn geen bloedverwanten van de overledene en woonde in de gemeente Gouda. Zij verklaarden dat Cornelia Catharina op 10 mei 1876 om half negen in de ochtend in de leeftijd van acht en zeventig jaar is overleden. Ze woonde op de Oosthoven nummer B41. Cornelia Catharina was zonder beroep en ongehuwd. Ze is geboren te Schermer en wonende te Gouda. Cornelia Catharina was de dochter van de wijlen echtelieden Hendrik van Meerten2 (1766-1830) en Anna Barbara Schilperoord3 (1778-1853).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Gouda, overlijdensakten, 1876, aktenummer 266. Te raadplegen via de website van het Streekarchief Midden-Holland: www.samh.nl.
  2. Hier zo genoemd, in werkelijkheid heette hij Henrik.
  3. Vaak gespeld als Schilperoort.
  4. De twee huwelijksinschrijvingen van dit echtpaar zijn hier te vinden: https://oorsprong.info/eerste-huwelijksinschrijving-van-henrik-van-meerten-1766-1830-en-anna-barbara-schilperoort-1778-1853/ en https://oorsprong.info/tweede-huwelijksinschrijving-van-henrik-van-meerten-1766-1830-en-anna-barbara-schilperoort-1778-1853/.