Home » Genealogie » Lidmatenregister van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen 1732-1771

Lidmatenregister van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen 1732-1771

In het Regionaal Archief Rivierenland wordt diverse ledematenregisters bewaard van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Het register dat we hieronder bespreken begint in 1732 en loopt tot 1771. Hieronder de genoemde ‘Van Meertens’ en verwanten in het Register. We maken dit keer geen aparte artikelen aan per naam, maar nemen gelijk alle namen mee. Dit omdat er vaak niet meer informatie wordt weergegeven dan de naam.1

Aan het begin worden alle vrouwelijke belijdende leden uit 1732 weergegeven. Als eerste ‘Van Meerten’ wordt op bladzijde 5 Geertje van Meerten (1680-?) genoemd. Achter haar naam staat obiit (=al overleden). Bladzijde 6 noemt Jantje van Meerten (1685-?). Achter haar naam staat eveneens obiit. Vermoedelijk was zij de zus van de hiervoor genoemde Geertje. Op dezelfde bladzijde wordt Aaltje van Meerten (1671-?) genoemd en achter haar naam staat ook obiit. Opvallend is dat haar naam is doorgehaald. Op bladzijde 7 wordt Willemke van Meerten genoemd (1667-?). Voor haar naam staat obiit.

Voor het Heilig Avondmaal van Paesen 1739 hebben diverse mensen belijdenis des geloofs afgelegd en zijn daarna door de kerkenraad aangenomen. Deze lijst zien we op bladzijde 8. We zien dat de neven Peter Cornelisz van Homoet (1708-?) en Jan Aldertsz van Amerongen (1711-?) toen belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Zij waren toen resp. 31 en 28 jaar oud. Bij beiden staat voor hun naam obiit. Ook Anneke Aldertse van Amerongen (1699-?), de zus van de hiervoor genoemde Jan, deed belijdenis. Zij was toen veertig jaar oud. Samen met haar nicht Haeske Cornelisse van Homoet (1704-?), de zus van de hiervoor genoemde Peter. Haeske was toen 35 jaar oud. Ook voor haar naam staat obiit. Op bladzijde 13 wordt Ariaantje van Meerten (±1731-1816) genoemd. Zij heeft een kopie ontvangen van haar lidmaatschap op 7 juni 1774. Ze werd ‘op gedane belijdenisse der waarheden’ tot lidmaat aangenomen op 5 oktober 1752. Het gaat om Adriaantje de zus van de hieronder genoemde Hendrik. Zij was ongeveer 21 jaar oud toen ze belijdenis deed.

Op 13 mei 1756 is Hendrik van Meerten (±1734-1807) na gedane belijdenis van ‘onse gesuiverde leere’ tot lidmaat van de kerk aangenomen. Hendrik was toen ongeveer 22 jaar oud.2 Op 2 mei 1760 deed zijn aanstaande vrouw Adriana van de Peppel (?-?) ‘rechtzinnige belijdenis van onze zuivere Gereformeerde Kerck’. Ze deed dit in tegenwoordigheid van de ouderling Goosen Janssen van Ommeren en bij Ds. Abresch.3 Op 23 april 1761 (?) deden acht personen belijdenis. Onder ‘praesentie van den ouderling Peter van Meerten’.4 Mogelijk gaat het hier om Peter die getrouwd is met Jantje van Lienden, hij moet dan echter al 78 a 79 jaar zijn.

Vanaf bladzijde 19 worden de namen ‘der ledematen volgens de huisbezoeking in mei 1764’ weergegeven. Op bladzijde 20 wordt in die lijst met lidmaten worden Jan Alders van Amerongen en Niesje van Amerongen (zijn vrouw?) genoemd. Op diezelfde digitale bladzijde zien we ook het echtpaar Hendrik van Meerten en Adriana van de Peppel. Op bladzijde 21 komt Anneke Alders van Amerongen voor als lidmaat. Er voor staat obiit. Op dezelfde bladzijde wordt ook ene Dirk van Meerten genoemd. Met voor zijn naam obiit. Mogelijk, omdat ze bij elkaar genoemd worden, gaat het hier om Dirk van Meerten (1690-?), de schoonvader van de hierna genoemde Maria van Eck. Marigje van Ek (of: Van Eck), de weduwe van Van Meerten, komt ook op deze bladzijde voor als lidmaat. Marrigje of Maria was weduwe van Jacob van Meerten (1736-?). Ook haar dochter Cornelia Maria van Meerten (1758-1840) wordt eronder genoemd, abusievelijk Maria van Ek. Het lijkt erop dat Cornelia Maria later is toegevoegd. Zij was getrouwd met Jan Hendrik Hofsommer (±1768-1831). Ook de schoonvader van Jan (Klaassen) van Meerten, Jerphaas van Grootveld obiit, komt voor op de ledenlijst (bladzijde 21). In 1764 was hij kennelijk nog niet overleden.

Op dezelfde ledenlijst (op bladzijde 22) komen ook Arie van Homoedt (is dit dezelfde als Adriaen?) en Haasje van Homoedt voor. Zie voor Haesjen hierboven. Achter of voor beide namen staat opnieuw obiit. Het wordt niet helemaal duidelijk wanneer obiit erachter is geschreven. Ziende op bladzijde 23 lijkt het erop dat het gaat om de ledenlijst van mei 1764 tot juni 1775. Het is daarom goed mogelijk dat de lijst in juni 1775 bewerkt is en dat iemand van de kerkenraad toen achter of voor elke naam die overleden was obiit heeft gezet. Er wordt namelijk als toelichting gegeven dat er 72 mensen zijn gestorven en vertrokken. Helaas wordt bij de meesten eveneens de overlijdensdatum niet weergegeven.

Voetnoten

  1. Bron: 0810 Archief van de Hervormde Gemeente Ingen, 1648-2010, Hervormd lidmatenboek van Ingen 1732-1774. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Bladzijde 15.
  3. Bladzijde 18.
  4. Bladzijde 18.