Home » Genealogie » Lidmatenregister van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen 1701-1723

Lidmatenregister van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen 1701-1723

In het Regionaal Archief Rivierenland wordt het ledematenregister bewaard van de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Dit register begint in 1701 en loopt tot 1723. Hieronder de genoemde ‘Van Meertens’ en hun verwanten in het Register. De lijst is beschadigd, maar toch zijn verschillende namen goed te lezen. We maken dit keer geen aparte artikelen aan per naam, maar nemen gelijk alle namen mee. Dit omdat er vaak niet meer informatie wordt weergegeven dan de naam.1

In 1702 (op pagina 1) is Ge(e)rtjen van Meerten (1680-?) aangenomen als lid. Zij was toen twee en twintig jaar oud. Tijdens de Kerst van 1709 zijn Jantjen van Meerten (1685-?) en Adriaentjen van Meerten (1687-?) als lidmaten aangenomen. Zij waren zussen van elkaar.2

Vanaf bladzijde 5 tot en met 7 wordt een ledenlijst gegeven, maar er staat niet bij van welk jaar deze lijst is. Ik vermoed ergens rond 1718. Op bladzijde 7 worden Alert Hendricks (van Amerongen) (?-?) en zijn vrouw en daaronder Jacob van Meerten (1648-?), zijn vrouw en zijn oudste dochter genoemd. Alert was getrouwd met Aeltjen van Meerten (1671-?) Jacob was getrouwd met Hendersken van Roothuijsen (?-?) en zijn oudste dochter was de hierboven genoemde Geertjen van Meerten (1680-?).

Op 23 december 1718 zijn zes leden tot lidmaat opgenomen. Op bladzijde 9 staat hier ook Adriaen Corneliss van Homoet (1701-?) tussen. Hij was toen zeventien jaar oud. Op de ledenlijst van bladzijde 11 staan zijn vader (en moeder) Cornelis Janss van Hoomoet (?-?) en ‘sijn vrou’. De vrouw van Cornelis was Willemken van Meerten (1667-?).

Voetnoten

  1. Bron: 0810 Archief van de Hervormde Gemeente Ingen, 1648-2010, Hervormd lidmatenboek van Ingen 1701-1723. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Pagina 2.