Home » Genealogie » Klaas van Leijen (1848-1926) uitgegaan als lid Hervormde Kerk Opheusden

Klaas van Leijen (1848-1926) uitgegaan als lid Hervormde Kerk Opheusden

Hierboven wordt de uitschrijving van Klaas van Leijen (1848-1926) weergegeven.1 Klaas werd niet uitgeschreven omdat hij vertrok naar een andere gemeente, maar omdat hij op 5 september 1926 te Opheusden is overleden.2 Hij werd 78 jaar.

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 6 Lidmatenboeken, 1897-1946, Folio 12. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Klaas was getrouwd met Teuntje van Meerten (1854-1904).