Home » Genealogie » Gerrit Jan Cornelis van Meerten (1908-1964) uitgeschreven als lid Hervormde Kerk Opheusden

Gerrit Jan Cornelis van Meerten (1908-1964) uitgeschreven als lid Hervormde Kerk Opheusden

Hierboven wordt de uitschrijving van Gerrit Jan Cornelis van Meerten (1908-1964) weergegeven.1 In 1943 werd Gerrit Jan Cornelis van Meerten uitgeschreven als lid van de Hervormde Kerk te Opheusden.2 Gerrit Jan Cornelis is geboren op 7 mei 1908 en is met attestatie vertrokken naar De Bilt.

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 6 Lidmatenboeken, 1897-1946, Folio 22. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Gerrit Jan Cornelis is een zoon van Teunis van Meerten (1867-1918) en Maartje Roelofsen (1873-1918).