Home » Genealogie » Jantjen van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Otto de Rooij (1773-?)

Jantjen van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Otto de Rooij (1773-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Otto de Rooij (1773-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jantjen van Meerten (?-?) aanwezig.2 Otto was een zoon van Jan de Rooij (?-?) en Joosje van Eck (±1749-1818). Otto werd op 12 september 1773 gedoopt en is geboren op 7 september 1773.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 5. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jantje was getrouwd met Dirk van Haaren (±1754-1819) en een dochter van Jacob van Meerten (?-?) en Margaretha van Brenk (?-?).