Home » Genealogie » Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Vonk van Lienden (1808-1878)

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Gerrit Vonk van Lienden (1808-1878)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Vonk van Lienden (1808-1878) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.2 Jacoba was de huisvrouw van Jan Teunisz. (±1768-1834).3 Gerrit werd op 6 maart 1808 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Eck en Wiel en is geboren op 19 februari 1808. De ouders van Gerrit waren Jan Vonk van Lienden (1768-1833) en Catharina van der Heijden (1776-1829).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 65. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jan Vonk van Lienden (1768-1833) was een zoon uit het tweede huwelijk van zijn vader Anthonij Vonk van Lienden. Eerder was Anthonij getrouwd geweest met Johanna van Meerten, de tante van Jacoba.
  3. Beter bekend als Jan van Veenendaal.