Home » Genealogie » Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Cornelis van Versevelt (1790-?)

Jacoba van Meerten (±1770-1852) als doopgetuige aanwezig bij doop Cornelis van Versevelt (1790-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis van Versevelt (1790-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig. Cornelis van Verseveld werd op 28 november 1790 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van Ingen en is geboren op 19 november 1790. De ouders van Cornelis waren Hendrik van Versevelt (?-?) en Maaike van der Merk (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 40. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.