Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Johannes Bastiaan van Meerten (1755-1821) en Anna Brand (1753-1829)

Huwelijksinschrijving van Johannes Bastiaan van Meerten (1755-1821) en Anna Brand (1753-1829)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Johannes Bastiaan van Meerten (1755-1821) en Anna Brand (1753-1829) weergegeven.1 Op 20 november 1794 ging het aanstaande echtpaar in ondertrouw in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Johan Bastiaan was een jongeman en Anna een jongedochter. Beiden zijn geboren en woonachtig te Gorinchem. De doopinschrijvingen kunnen we resp. hier vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-johannes-bastiaan-van-meerten-1755-1821/ en https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-anna-brand-1753-1829/.[/note] Zij traden in het huwelijk op 7 december 1794 te Gorinchem.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Trouwen 1761-1795, 1800; Begraven 1653-1666, 1681-1814, p. 262. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.