Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anna Brand (1753-1829)

Doopinschrijving van Anna Brand (1753-1829)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anna Brand (1753-1829) weergegeven.1 Anna werd op 31 oktober 1753 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Cornelis van Someren Brand (1719-1784) en Maria Nolst (1716-1783). Als doopgetuigen waren Simon Brand (1711-?) en het echtpaar dom. Cornelis van Gennep (1711-1769)2 en Geertruijd Brand (1716-?) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 289. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was predikant te Arkel en Gorinchem.
  3. De beide broer en zus brand zijn zo familie Cornelis.