Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Jannigje van Meerten (±1759-1822) en Cornelis Timmer (1753-1811)

Huwelijksinschrijving van Jannigje van Meerten (±1759-1822) en Cornelis Timmer (1753-1811)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving weergegeven van Jannigje van Meerten (±1759-1822) en Cornelis Timmer (1753-1811).1 Zij werden op 16 juni 1780 in wettigen ondertrouw opgenomen. Cornelis van Meerten was een jongeman die geboren is te Lienden en woonachtig te Ingen.2 Jannigje van Meerten is een jongedochter die geboren en woonachtig is te Ingen. Op zondag 18 juni 1780 hebben zij hun eerste huwelijksvoorstel gehad en daarna te Ingen drie zondagse proclamaties gehad. Nadat deze onverhinderd hadden plaatsgevonden is het aanstaande echtpaar op 9 juli 1780 in de huwelijkse staat bevestigd.

Voetnoten

  1. Archief van de Hervormde gemeente Ingen, 1648 – 2010, Buren, archief 810, inventaris­num­mer 32, 06-02-1791, Hervormd trouwboek Ingen 1772-1935, blz. 21. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-cornelis-timmer-1753-1811/.