Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelis Timmer (1753-1811)

Doopinschrijving van Cornelis Timmer (1753-1811)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis Timmer (1753-1811) weergegeven.1 Cornelis werd gedoopt op 19 augustus 1753 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Zijn vader was Jacob Timmer (1729-?) en zijn moeder was Woutertje Willemse (?-?). Als doophefster was Leuutje van Tongeren aanwezig.2

Voetnoten

  1. Lienden, Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente, Doopen Trouwboek, a. Doopinschrijvingen 1738-1771, b. Trouwinschrijvingen 1738-1771, c. lidmaten, RBS 1060. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Of en hoe zij verwant is aan de doopouders is mij (nog) niet bekend.