Home » Genealogie » Huwelijksakte van Theodorus Bernardus van Meerten (1921-?) en Maria Theodora Josephine Dijkstra (1912-1991)

Huwelijksakte van Theodorus Bernardus van Meerten (1921-?) en Maria Theodora Josephine Dijkstra (1912-1991)

Huwelijksakte van Theodorus Bernardus van Meerten (1921-?) en Maria Theodora Josephine Dijkstra (1912-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Theodorus Bernardus van Meerten (1921-?) en Maria Theodora Josephine Dijkstra (1912-?) weergegeven.1 Op 15 mei 1946 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om een huwelijk aan te gaan.

Theodorus Bernardus van Meerten was vijf en twintig jaar oud en timmerman van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Arnhem. Theodorus Bernardus was de meerderjarige zoon van Gerrit van Meerten (1889-1970) en Hermanna Johanna Kappert (1890-1958). Gerrit was zes en vijftig jaar oud en werkman van beroep en Johanna was vijf en vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Arnhem. De ouders van de bruidegom verklaarden hun toestemming tot dit huwelijk te geven.

Maria Theodora Josephine Dijkstra was drie en dertig jaar oud en handwerkster van beroep. Zij was geboren in Watergraafsmeer en woonachtig te Amsterdam.2 Maria Theodora Josephine was de meerderjarige dochter van David Dijkstra (1873-?) en Maria van Meerten (1880-1961).3 David was venter van beroep en Maria zonder beroep. Het echtpaar woonde te Amsterdam.

De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied te Amsterdam en te Arnhem. Daarna hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

1. Cornelis Gerardus Frijn (±1898-?), acht en veertig jaar oud, kok van beroep en woonachtig te Amsterdam.
2. Joost Barreveld (1869-1950), zeven en zeventig jaar oud, zonder beroep en woonachtig te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, Huwelijksakten, 1946, deel 24, aktenummer 35. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-theodora-josephine-dijkstra-1912/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1880-en-david-dijkstra-1873/.