Home » Genealogie » Huwelijksakte van Maria van Meerten (1880-1961) en David Dijkstra (1873-?)

Huwelijksakte van Maria van Meerten (1880-1961) en David Dijkstra (1873-?)

Huwelijksakte van Maria van Meerten (1880-1961) en David Dijkstra (1873-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hilversum.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Maria van Meerten (1880-1961) en David Dijkstra (1873-?) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hilversum om een huwelijk aan te gaan.

David Dijkstra was een en dertig jaar oud en diamantbewerker van beroep. Hij was geboren te Sappemeer en woonachtig te Hilversum, laatst gewoond hebbende te Watergraafsmeer.2 David was weduwnaar van Arendina Theodora Elisabeth van der Sanden. Hij was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Joseph Dijkstra (1835-1880) en Hendelena Haalman (1835-1875).

Maria van Meerten was vier en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Kesteren en woonachtig te Hilversum, laatst gewoond hebbende te Watergraafsmeer.3 Maria was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892).4

De afkondigingen hebben onverhinderd plaats gehad te Hilversum en te Watergraafsmeer op zondag 13 november 1904 en zondag 20 november 1904. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

1. Johannes van Leuverden (1880-1915), vier en twintig jaar oud en loswerkman van beroep.
2. Willem Reijn (1880-?), vier en twintig jaar oud en schilder van beroep.
3. Jacobus de Graaf (1863-1911), een en veertig jaar oud en loswerkman van beroep.
4. Gillis van Leuverden (1850-1926), vijf en vijftig jaar oud en fruithandelaar van beroep.5

Alle getuigen woonden te Hilversum.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hilversum, huwelijksakten, 1904, aktenummer 141. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-david-dijkstra-1873/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-van-meerten-1880/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1826-1890-en-dora-peters-1850-1892/.
  5. Gillis was de vader van de eerste getuige, Johannes.