Home » Genealogie » Huwelijksakte van Marius Berend van Meerten (1867-1939) en Wilhelmina Schut (1875-1923)

Huwelijksakte van Marius Berend van Meerten (1867-1939) en Wilhelmina Schut (1875-1923)

Huwelijksakte van Marius Berend van Meerten (1867-1923) en Wilhelmina Schut (1875-1923) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Marius Berend van Meerten (1867-1939) en Wilhelmina Schut (1875-1923) weergegeven.1 Op 28 september 1893 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om een huwelijk aan te gaan.

Marius Berend van Meerten was zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Hij was geboren te Paramaribo en woonachtig te ’s-Gravenhage. Marius Berend was de meerderjarige zoon van wijlen Nicolaas van Meerten (1834-1887) en Françoise Anna Arlaud (1834-1903). Françoise Anna was zonder beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage.

Wilhelmina Schut was achttien jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Amsterdam.2 Wilhelmina was de minderjarige dochter van Cornelis Schut (1837-1909) en Hillegina Johanna Hermanna Hazenberg (1843-1919). Cornelis was commissionair van beroep. Het echtpaar woonde te Amsterdam.

De moeder van de bruidegom en de ouders van de bruid waren aanwezig en verklaarden toestemming te geven tot dit huwelijk. De huwelijksafkondigingen zijn onverhinderd geschied te Amsterdam en ’s-Gravenhage op 10 september 1893 en op 17 september 1893. Daarnaast heeft het aanstaande echtpaar hun geboorteakten en de overlijdensakte van de vader van de bruidegom overhandigd. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Als getuigen waren de volgende vier personen aanwezig:

  1. Hendrik Johannes Schut (1866-?), zeven en twintig jaar oud, assuradeur van beroep en broer van de bruid.
  2. Jan Cornelis Schut (1867-?), vijf en twintig jaar oud, assuradeur van beroep en broer van de bruid.
  3. Cornelis Schut (1867-?), zes en twintig jaar oud, ambtenaar van beroep en neef van de bruid.
  4. Jacob Zimmer (1867-?), zes en twintig jaar oud, fabrikant van beroep.

Alle getuigen woonden te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, huwelijksakten, 1893, aktenummer 2417. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-wilhelmina-schut-1875-1923/.