Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johanna Timmer (1799-1851) en Goossen van Ingen (1803-1871)

Huwelijksakte van Johanna Timmer (1799-1851) en Goossen van Ingen (1803-1871)

Eerste blad van de huwelijksakte van Johanna Timmer (1799-1851) en Goossen van Ingen (1803-1871) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.
Tweede blad van de huwelijksakte van Johanna Timmer (1799-1851) en Goossen van Ingen (1803-1871) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johanna Timmer (1799-1851) en Goossen van Ingen (1803-1871) weergegeven.1 Op 20 maart 1840 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846).

Goossen van Ingen was een jongeman van zes en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Lienden.2 Goossen was de meerderjarige zoon van wijlen Willem van Ingen (1752-1826) en Elisabeth van Wees (1768-1841). Willem was al overleden en Elisabeth woonde te Lienden.

Johanna van Meerten was weduwe van Jan van de Bovenkamp (1805-1838). Ze was veertig jaar oud en werkster van beroep. Johanna is geboren en woonachtig te Lienden.3 Zij was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).4

De volgende stukken zijn overlegd aan de ambtenaar: (1) een certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, (2) de doopinschrijving van de bruidegom, (3) de doopinschrijving van de bruid, (4) de overlijdensakte van de man van de bruid en (5) een akte waaruit blijkt dat de gedane afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op de zondagen 8 maart 1840 en 15 maart 1840. Na de vragen van de ambtenaar en het ‘Ja’-woord is het huwelijk in naam der wet gesloten.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Aart van Ewijk (1780-1863), negen en vijftig jaar oud en herbergier van beroep.
  2. Cornelis van Muiswinkel (1778-1860), een en zestig jaar en veearts van beroep.
  3. Cornelis van Lienden (1790-1878), negen en veertig jaar oud en metselaar van beroep.
  4. Jan van Ommeren (1807-1885), drie en dertig jaar oud en herbergier van beroep.

De getuigen zijn goede vrienden van bruid en bruidegom en woonachtig in de Gemeente Lienden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, huwelijksakten, 1840, aktenummer 9. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-goossen-van-ingen-1803-1871/.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-johanna-timmer-1799-1851/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.