Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan van Meerten (1876-1967) en Johanna van den Brenk (1874-1952)

Huwelijksakte van Jan van Meerten (1876-1967) en Johanna van den Brenk (1874-1952)

Eerste blad van de huwelijksakte van Ruth van Meerten (1876-?) en Johanna van den Brenk (1874-1952) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jan van Meerten (1876-?) en Johanna van den Brenk (1874-1952) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan van Meerten (1876-?) en Johanna van den Brenk (1874-1952) weergegeven.1 Op 3 mei 1901 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was jr. Gerard Alfred van Nispen (1868-1949).

Jan van Meerten was vijf en twintig jaar oud en dienstknecht van beroep. Hij was geboren te Opheusden en woonachtig te Valburg.2 Jan was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892).3

Johanna van den Brenk was zes en twintig jaar oud en dienstmeid van beroep. Zij was geboren en woonachtig te Opheusden.4 Johanna was de meerderjarige dochter van Hendrik van den Brenk en Neeltje Bikker. Hendrik was arbeider van beroep en Neeltje zonder beroep. Het echtpaar woonde te Opheusden.

De afkondigingen hebben onverhinderd plaatsgehad op 21 april 1901 en 28 april 1901. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken aan de ambtenaar: (1) De geboorteakte van de bruidegom, deze is geboren op 1 februari 1876, (2) de geboorteakte van de bruid, deze is geboren op 11 oktober 1874, (3) het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, (4) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (5) de overlijdensakte van de moeder van de bruidegom, (6) een extract van het kantongerecht te Tiel waaruit de tussenkomst van de kantonrechter blijkt, en (7) het bewijs van de gedane afkondigingen te Opheusden en Valburg. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende vier getuigen meegebracht:

 1. Gerrit Schaap (1852-1928), acht en veertig jaar oud, arbeider van beroep, woonachtig te Opheusden en oom van de bruidegom.5
 2. Jan Roodbeen (1873-1958), acht en twintig jaar oud, arbeider van beroep, woonachtig te Hemmen en zwager van de bruid.6
 3. Jan Willem van Meerten (1878-1944), sigarenmaker van beroep, drie en twintig jaar oud, woonachtig te Opheusden en neef van de bruidegom.7
 4. Floris de Wit (1872-1948), acht en twintig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Opheusden.

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1901, aktenummer 6. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
 2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jan-van-meerten-1876/.
 3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-ruth-van-meerten-1826-1890-en-dora-peters-1850-1892/.
 4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-van-den-brenk-1874-1952/.
 5. Hij was getrouwd met Dirkje Peters (1859-1936), de zus van Dora Peters (1850-1892).
 6. Hij was getrouwd met Alida van den Brenk (1873-1928), de zus van Johanna.
 7. Jan Willem was getrouwd met Teuntje Wevers (1887-1967). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1878-1944-en-teuntje-wevers-1887-1967/.