Home » Genealogie » Huwelijksakte van Geurtje van Meerten (1886-?) en Cornelis Wezelman (1876-1945)

Huwelijksakte van Geurtje van Meerten (1886-?) en Cornelis Wezelman (1876-1945)

Huwelijksakte van Geurtje van Meerten (1886-?) en Cornelis Wezelman (1876-1945) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Geurtje van Meerten (1886-?) en Cornelis Wezelman (1876-1945) weergegeven.1 Op 10 mei 1919 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hemmen om een huwelijk aan te gaan.

Cornelis Wezelman was drie en veertig jaar oud en visser van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Enkhuizen.2 Cornelis was de meerderjarige zoon van wijlen Harme Wezelman (1845-1884) en Anna Maria Kroeb (1844-1928). Anna Maria was zonder beroep en woonachtig te Enkhuizen.

Geurtje van Meerten was twee en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Kesteren en woonachtig te Hemmen, maar voor minder dan zes maanden te Nijmegen.3 Geurtje was de meerderjarige dochter van Jan van Meerten (1859-1930) en Mijntje van der Linden (1864-1932).4 Jan was wisselwachter van beroep en Mijntje zonder beroep. Het echtpaar woonde te Hemmen.

De huwelijksafkondigingen hebben onverhinderd plaatsgevonden te Enkhuizen, Hemmen en Nijmegen op 26 april 1919. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Als getuigen hadden zij de volgende twee personen meegebracht:

  1. Gerrit Houtzager (1884-1952)5, vier en dertig jaar oud, van beroep electricien, woonachtig te Nijmegen en zwager van de bruidegom.
  2. Hendrik Jan Vermeer (1884-1957)6, vier en dertig jaar oud, behanger van beroep, woonachtig te Schoten en zwager van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hemmen, huwelijksakten, 1919, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelis-wezelman-1876-1945/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-geurtje-van-meerten-1886/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-van-meerten-1859-1930-en-mijntje-van-der-linden-1864-1932/.
  5. Hij was getrouwd met Fempje Wezelman (1881-1966), de jongere zus van Cornelis.
  6. Hij was getrouwd met Teuntje van Meerten (1884-?), zus van Geurtje.