Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1859-1898) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950)

Huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1859-1898) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950)

Eerste blad van de huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1859-1898) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.
Tweede blad van de huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1859-1898) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerritje van Meerten (1859-1898) en Johannes Arie de Ridder (1852-1950).1 Op 1 maart 1882 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om een huwelijk aan te gaan. De ambtenaar in functie was wethouder mr. Henri Jean Kronenberg (1804-1890).

Johannes Arie de Ridder was dertig jaar oud en schoenmaker van beroep. Hij is geboren te Tiel en woonachtig te Arnhem.2 Johannes Arie was de meerderjarige zoon van Franciscus de Ridder (1823-1918) en wijlen Gerdina Krol (1829-1865). Franciscus was schoenmaker van beroep en woonachtig te Tiel.

Gerritje van Meerten was drie en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Lienden en woonachtig te Arnhem.3 Gerritje was de meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Jerphaas van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869).4 Jerphaas was in leven arbeider van beroep en beiden zijn overleden te Lienden.

De afkondigingen hebben te Arnhem zonder bezwaar plaatsgehad op zondag 19 februari 1882 en op 26 februari 1882. Het aanstaande echtpaar heeft enkele zaken overhandigd aan de ambtenaar: 1. De geboorteakte van de bruidegom, 2. Het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, 3. Geboorteakte van de bruid, 4. De overlijdensakte van de vader van de bruid, en 5. De overlijdensakte van de moeder van de bruid. De comparanten verklaarden dat ze voor het huwelijk samen twee kinderen hebben gekregen. Het eerste kind is geboren te Lienden op 5 januari 1876 en heeft de naam Johanna (1876-1941) gekregen. Het tweede kind is geboren te Arnhem op 29 augustus 1881 en heeft de naam Gerdina (1881-1884) gekregen. Deze kinderen zijn bij deze erkent als wettig. Na het ‘Ja’-woord heeft de ambtenaar het huwelijk gesloten.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Johannes Bernardus Lodewijk Arnold (1850-1908), twee en dertig jaar oud en arbeider van beroep.
  2. Johannes Schoen (1825-1892), zeven en vijftig jaar oud en arbeider van beroep.
  3. Simon Bacharach (1841-1899), veertig jaar oud en koopman van beroep.
  4. Adrianus Lambertus van Rosmalen (1841-1913), veertig jaar oud en schilder van beroep.

Alle getuigen woonden te Arnhem.

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, huwelijksakten, 1882, aktenummer 40. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerritje-van-meerten-1859-1898/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerphaas-van-meerten-1829-1873-en-johanna-spies-1831-1869/.