Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannes Arie de Ridder (1852-1950)

Overlijdensakte van Johannes Arie de Ridder (1852-1950)

Overlijdensakte van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) weergegeven.1 Op 17 november 1950 verscheen Pieter Spek voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Johannes Arie. Pieter was acht en veertig jaar oud en lijkbezorger van beroep. Hij verklaarde dat Johannes Arie op 15 november 1950 om half twee in de middag is overleden in de leeftijd van acht en negentig jaar. Hij is geboren te Tiel en woonachtig te Rotterdam.2 Hij was weduwe van Gerritje van Meerten (1859-1898) en laatst van Evertje van Meerten (1862-1942). Johannes Arie was een zoon van wijlen de echtelieden Franciscus de Ridder (1823-1918) en Gerdina Krol (1829-1865).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1950, aktenummer 2104. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.