Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerritje van Meerten (1836-1904)

Geboorteakte van Gerritje van Meerten (1836-1904)

Geboorteakte van Gerritje van Meerten (1836-1904) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerritje van Meerten (1836-1904) weergegeven.1 Op 15 april 1836 om negen uur in de ochtend deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) aangifte van de geboorte van zijn dochter. De aangifte werd gedaan in de Gemeente Kesteren en de akte werd opgemaakt door burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan Willem was een en veertig jaar oud2 en arbeider van beroep. Gerritje is geboren op donderdag 14 april 1836 om zes uur in de ochtend. Zij was een dochter van Marritje Verwoert (1797-1845)3, veertig jaar oud en werkster van beroep.4 Jan Willem had twee getuigen meegenomen: (1) Klaas van Luttervelt (1782-1864), drie en vijftig jaar oud en landbouwer van beroep, en (2) Stoffel Sipman (1778-1854), zeven en vijftig jaar oud en landbouwer van beroep. Jan Willem heeft de akte helaas niet kunnen ondertekenen omdat hij niet kon schrijven. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Gerritje op 14 februari 1862 te Opheusden in het huwelijk trad met Peter Stunnenberg (1836-191).5

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1836, aktenummer 24. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit klopt niet omdat Jan Willem op 16 januari 1798 geboren is en dus 38 jaar oud was. Zie hier voor zijn doopbewijs: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845/.
  3. Hier in de akte Maartje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1903-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.