Home » Genealogie » Huwelijksakte van Dirk Geurts (1915-?) en Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?)

Huwelijksakte van Dirk Geurts (1915-?) en Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?)

Huwelijksakte van Dirk Geurts (1915-?) en Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Dirk Geurts (1915-?) en Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?) weergegeven.1 Op 29 augustus 1941 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Nijmegen om een huwelijk aan te gaan.

Dirk Geurts was zes en twintig jaar oud en zweminstructeur van beroep. Hij was geboren en woonachtig te Nijmegen.2 Hij was de meerderjarige zoon van Peter Geurts (1889-1958) en Cornelia van Meerten (1891-1961).3 Peter was twee en vijftig jaar oud en spoorwegbeambte van beroep. Cornelia was vijftig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Nijmegen.

Cornelia Hendrika van der Endt was drie en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Utrecht en woonachtig te Nijmegen.4 Zij was de meerderjarige dochter van Wilhelm Fredrik Carel van der Endt (1874-1948) en Sara Smink (1872-1943). Wilhelm Fredrik Carel was chef kok van beroep en Sara zonder beroep. Het echtpaar woonde te Nijmegen.

Wederzijdse ouders gaven toestemming tot dit huwelijk. De huwelijksafkondiging heeft zonder stuiting plaats gehad op 5 april 1941. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had de volgende twee getuigen meegebracht:

  1. Gerrit Jolink (±1913-?)5, acht en twintig jaar oud, bankwerker van beroep, woonachtig te Utrecht en zwager van de bruidegom.
  2. Wilhelmina Frederika Carolina van der Endt (1902-?), negen en dertig jaar oud, fotografiste van beroep, woonachtig te Gorinchem en zus van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Nijmegen, huwelijksakten, 1941, aktenummer 497. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-geurts-1915/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-cornelia-van-meerten-1891-1961-en-peter-geurts-1889-1958/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-hendrika-van-der-endt-1907/.
  5. Hij was getrouwd met Mijntje Geurts (1917-?), de jongere zus van Dirk.