Home » Genealogie » Geboorteakte van Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?)

Geboorteakte van Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?)

Geboorteakte van Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelia Hendrika van der Endt (1907-?) weergegeven.1 Op 4 december 1907 verscheen Wilhelm Fredrik Carel van der Endt (1874-1948) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Wilhelm Fredrik Carel was drie en dertig jaar oud en kok van beroep. Hij verklaarde dat Cornelia Hendrika op 1 december 1907 om half acht in de avond is geboren. Haar moeder was Sara Smink (1872-1943), zonder beroep. Het echtpaar woonde in de Jan Pieterszoon Koenstraat te Utrecht. Wilhelm Fredrik Carel had twee getuigen meegebracht: (1) Gerrit Buisman (1871-1920), zes en dertig jaar oud en bode van beroep, en (2) Willem Frederik Hennevelt (1863-1920), vier en veertig jaar oud en bode van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1907, aktenummer 3081. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.