Home » Genealogie » Huijbertus van Meerten en Eva Brouwer als doopgetuigen aanwezig bij de doop van Joost van den Burggraaf (1679-1762)

Huijbertus van Meerten en Eva Brouwer als doopgetuigen aanwezig bij de doop van Joost van den Burggraaf (1679-1762)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Joost van den Burggraaf (1679-1762) weergegeven.1 Joost werd op 21 april 1679 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Aert van den Burggraaf en Sophia van der Kesel. Als doopgetuigen waren Geertruid Trebellius2 en het echtpaar Hubertus Vermeerten en Eva Brouwer3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 551. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk een nicht van de doopouders.
  3. Aert was een neef van dit echtpaar, zoon van Joost en Geertje (Huijberts) Trebellius.