Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerardus van Aalst (1678-1759)

Doopinschrijving van Gerardus van Aalst (1678-1759)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerard van Aalst (1678-1759) weergegeven.1 Gerard werd op 27 september 1678 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Pieter (Gerritse) van Aalst en Catharina van Ribeek. Als doopgetuigen waren Nicolaas Rom2 en Jannetie van Aalst 3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 547. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk wijs hij de zwager van Catharina.
  3. Waarschijnlijk is laatstgenoemde een zus van Pieter.