Home » Genealogie » Huijbertus van Meerten en Eva Brouwer als doopgetuigen aanwezig bij de doop van Jacobus van Aelst (1681-<1684)

Huijbertus van Meerten en Eva Brouwer als doopgetuigen aanwezig bij de doop van Jacobus van Aelst (1681-<1684)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacobus van Aelst (1681-<1684) weergegeven.1 Jacobus werd op 16 april 1681 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Adam van Aelst en Ariaantie Trebellius. Als doopgetuigen waren Geertruij van den Burggraaf2 en het echtpaar Hubertus Vermeerten en Eva Brouwer3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 567. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk een nicht van de doopouders.
  3. Huibert was een neef van de doopmoeder.