Home » Genealogie » Doopinschrijving van Johannes van Meerten (1681-?)

Doopinschrijving van Johannes van Meerten (1681-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johannes van Meerten (1681-?) weergegeven.1 Johannes werd op 31 augustus 1681 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Evert van Meerten en Abigail Ente. Als doopgetuigen waren het echtpaar Huijbert van Meerten en Eva Brouwer2 aanwezig. De doophefster was Adam van Es.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 569. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Huijbert was de broer van Evert.