Home » Genealogie » Grafsteen van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946)

Grafsteen van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946)

Grafsteen van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946). Foto genomen door Jan van Meerten op 7 april 2021.

Hierboven zien we de grafsteen van Gerritje Maria van Meerten (1913-1946). Gerritje Maria van Meerten was een dochter van sigarenmaker Jan Willem van Meerten (1878-1944) en Teuntje Wevers (1887-1967). Hier is meer informatie over haar ouders te vinden. Ze werd op 9 december 1913 te Opheusden geboren. Haar geboorteakte is helaas nog niet openbaar. Zij overleed op zondag 3 november 1946 te Opheusden. Blijkens haar overlijdensakte om kwart over acht in de morgen. Ze werd begraven op de Algemene Begraafplaats Dalwagenseweg te Opheusden. Haar graf is te vinden in vak 2-10 grafnummer 15.1

Uit de openbaar zijnde huwelijksakte blijkt dat zij op 27 juni 1941 trouwde met Gerrit van Dorland. Het huwelijk werd gesloten in het gemeentehuis te Opheusden (Gemeente Kesteren).2 Gerritje Maria had geen beroep toen zij trouwde, haar man Gerrit is volgens de akte landarbeider. Gerrit is volgens de openbaar zijnde geboorteakte geboren op 18 november 1908.3 Zijn vader is de mandenmaker Gerrit van Dorland (1863-1935) en Johanna Wevers (1873-1922).4 De afkondiging van het huwelijk was op 14 juni 1941 voor het gemeentehuis. Kennelijk was haar vader Jan Willem van Meerten niet bij het huwelijk aanwezig, want hij geeft officieel toestemming tot dit huwelijk door middel van een uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen. De akte geeft aan dat haar moeder Teuntje Wevers wel aanwezig was. Getuigen waren Dirk van Dorland en Jan Hendrik van Dorland, broers van de bruidegom.5

Voetnoten

  1. Informatie over haar graf is o.a. te vinden op https://www.online-begraafplaatsen.nl/. Deze pagina bevat twee fouten: het geboortejaar is incorrect als ook het jaar van overlijden.
  2. Het dorp Opheusden behoorde toen tot de gemeente Kesteren. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2002 behoort het dorp tot de gemeente Neder-Betuwe. Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neder-Betuwe_(gemeente).
  3. Burgerlijke Stand Gemeente Kesteren, Geboorteakten, 1908, aktenummer 95. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/.
  4. De genealogie van de familie Van Dorland bevat meer informatie over Gerrit, Gerritje Maria en hun gezin: http://www.vandorland.nl/Neders/genealogie/NNL/nn_0030.htm#BM2869.
  5. Burgerlijke Stand Gemeente Kesteren, Huwelijksakten, 1941, aktenummer 13. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/.