Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 43

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 43

“2de Zoon Cornelis van Braekel meede ongetrouwt gestorven.
3e Zoon Dirk van Braekel getrouwt met Petronella Vijgh Dogter van Adriaen Vijgh en Hardewigh van Rossum wiens wapen Bord tot 1795 in de kerk te Thiel gehangen heeft en mit het dese Dirk van Braekel Johan van Braekel 2de tot Karmestein s’soon sijn of sijn Ishidegermain (?) Neef Dirk van Braekel 2de tot Braekel tot Braekel ssoon geweest sijn die volgend De Hr te Water Loco ditato de Lijst der verbonde Edele geteekent heeft sig schrijvende Dirk van Brakel hij stierf sonder kinders natelaaten.
4e zoon Lodewijk van Braekel getrouwt met Catharina van Tempier.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?