Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 41

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 41

“Cornelis van Braekel Ie Tot Karmestein Bij Lienden in Neder Betuwe ouder Broeder van Lodewijk van Braekel Ie tot den Braekel bij Rijswijk in Neder Betuwe als op Pag: 6 deser zich: wierden door sijn Grootvader van Moeders sijde Lodewijk van Leefdael in ’t Jaar 1502 vier en Twintig Morgen Lands onder Ommeren bij Lienden opgedraagen, en Trouwde Margareta van Boecop waar hij naliet 2 zoonen en 4 Dogters.

1e zoon Johan van Braekel getrouwt met Johanna van Meerten.
2 Cornelis van Braekel ongetrouwt gestorven.
1e Dogter Catharina van Braekel getrouwt met N.N. van Poelwijk.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?