Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 31

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 31

“De Posteriteit der reeds in de 15e Eeuw met Johan van Brakel Heer van oude Lands Ambagt in Hollt uijt gestorven branche van Richold of Ricold van Brakel op Pag: 2 deses vermeld kan gesien worden in Van Leeuwens geslagt Register daarvan, Hoogsnates woordenBoek en de Heer Profmon Te Waters Historie der verbonde Nederlandsche Edele dus niet nodig hier te Repeteeren.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?