Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 25

‘Genealogie van de familie Van Brakell’ – Scan 25

“Jacob van Brakell 2de zoon van Dirk van Brakell en Justina of Josina van Borssele Pag: deses 12 vermelt, was geb: 24 Febr: 1643 in den Haag trouwde in 1724 sijn Germain Nigt Maria Catharina van Borssele tot Geldermalsen die geboore was den 25 Sept: 1801 en den 9 Maart 1742 te Doornik stierf in haar 41e Jaar en aldaar in de Fransche kerk begraven wierd. Hij stierf 14 Febr: 1764 te Thiel en wierd in sijn schoonvaders Tombe op Geldermalsen begraven oud in sijn 82e Jaar. Hij was in sijn leeven geweest Lt generael en colonel van een Regiment infanterie hebbende in 1745 als commandeur der Stad en Citadelle van Doornik de citadelle gedesondeert; van de 9 kinderen.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25555970.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?