Home » Genealogie » Geboortebericht van Hendrika Christina van Meerten in de Culemborgsche Courant

Geboortebericht van Hendrika Christina van Meerten in de Culemborgsche Courant

Geboortebericht van Hendrika Christina van Meerten zoals weergegeven in de ‘Culemborgsche Courant’, Jaargang 56, Nummer 14.

Hierboven is het geboortebericht weergegeven van Hendrika Christina van Meerten (1915-1995). Dit bericht is opgenomen in de rubriek ‘Burgerlijke Stand‘ van de ‘Culemborgsche Courant‘.1 Deze krant werd uitgegeven op 18 februari 1915. Hendrika Christina was een dochter van Frederik Johannes van Meerten (1886-1923) en Christina Andriessen (1893-1927).

Voetnoten

  1. Dit bericht komt uit de ‘Culemborgsche Courant’, Jaargang 56, Nummer 14, Bladzijde 2.Deze krant is te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/.