Home » Genealogie » Overlijdensadvertentie van Ruth van Meerten (1886-1948) in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’

Overlijdensadvertentie van Ruth van Meerten (1886-1948) in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’

Hiernaast wordt de overlijdensadvertentie van Ruth van Meerten (1886-1948) weergegeven.1 Deze advertentie werd geplaatst op 13 mei 1948. Ruth was een zoon van Ruth van Meerten (1826-1890) en Dora Peters (1850-1892). Ruth was 61 jaar en 7 maanden toen hij op 11 mei 1948 overleed en woonde op Dijk 149 te Opheusden. Hij was getrouwd met Klasina van Dee (1891-1967). Wat niet in de rouwadvertentie staat maar wel bekend is uit de genealogische gegevens is dat hij eerder getrouwd is geweest met Willemina Katrina van Leijen (1892-1916). Kinderen uit dit huwelijk zijn in de rouwadvertentie weergegeven als R. van Meerten Jr., T. Peters-van Meerten en Th. H. van Meerten. Kinderen uit zijn tweede huwelijk (met Klasina van Dee) zijn weergegeven als T.A. van Meerten, T. van Meerten, K. van Meerten en J.D. van Meerten. R. van Meerten Jr. is getrouwd met B.E. van Meerten-Thijssen en T. Peters-van Meerten is getrouwd met K. Peters. Zij hadden beiden al kinderen. Het lijkt erop dat Th. H. van Meerten op dat moment woonachtig was in Davos (Zwitserland). T.A. van Meerten was verloofd. Ruth is volgens de rouwadvertentie overleden ‘na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden’. Het gezin was christelijk want de advertentie spreekt van ‘heden behaagde het de Heere’. De advertentie werd geplaatst in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’.

Voetnoten

  1. De advertentie werd geplaatst in de ‘Nieuwe Tielsche Courant’, jaargang 105, nummer 55, bladzijde 8. Deze krant is te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/.