Home » Betuwse streekgeschiedenis » Een 16e-eeuwse Gerrit van Meerten in het Reformatorisch Dagblad

Een 16e-eeuwse Gerrit van Meerten in het Reformatorisch Dagblad

In de 16e-eeuw heeft er in Kesteren een pastoor geleefd met de naam Gerrit van Meerten. Deze pastoor is met zijn gemeente overgegaan tot de Reformatie.

In een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 24 januari 2017 schrijft Jan van ‘t Hul over de Reformatie in Opheusden.1 Een lezenswaardig artikel, na te lezen op Digibron.2 De schrijver haalt daar kort een Van Meerten aan. Van ‘t Hul: “In het naburige Kesteren ging de laatste pastoor, Gerrit van Meerten, met zijn hele parochie al veel eerder (ergens tussen 1576 en 1580) tot de Reformatie over.” Over deze Gerrit van Meerten is de auteur weinig bekend.3 Ook de website van de Hervormde Kerk te Kesteren maakt melding deze overgang.4 Hier wordt aangegeven dat Gerrit van Meerten van 1567-1580 pastoor is geweest én dat het predikantenbord van de gemeente (helaas) begint in 1581.

Voetnoten

  1. Hul, J. van ‘t, 2017, In Opheusden is geen beeld vernield, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 46 (253): 13.
  2. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/In+Opheusden+is+geen+beeld+vernield/id/tag:RD.nl,20170124:newsml_e7695e781a2c54a46c0e5bb502e640c0.
  3. Ik probeer in de toekomst, als de Heere leven geeft, meer op deze website te delen over deze Gerrit van Meerten.
  4. https://www.hervormdkesteren.nl/gemeente.