Home » Genealogie » Doopinschrijving van Teunis van Meerten (1785-1848)

Doopinschrijving van Teunis van Meerten (1785-1848)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Teunis van Meerten (1785-1848) weergegeven.1 Hij werd gedoopt op 5 juni 1785 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Teunis was een zoon van Cornelis van Meerten (±1755-1819) en Aletta van Elst (±1753-1828). Hij was geboren op 30 mei 1785. Getuige was Cornelis, de vader van de dopeling.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862, p. 41. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een mooiere versie is verkrijgbaar via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.