Home » Genealogie » Doopinschrijving van Aaltje van Meerten (1787-1821)

Doopinschrijving van Aaltje van Meerten (1787-1821)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Aaltje van Meerten (1787-1821) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 28 januari 1787 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente van Zoelen. Aaltje was een dochter van Cornelis van Meerten (±1755-1819) en Aletta van Elst (±1753-1828). Zij was geboren op 27 januari 1787. Getuige was Cornelis, de vader van de dopeling.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zoelen, Doopboek, 1772-1812, Arnhem RBS 1862, p. 45. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een mooiere versie is verkrijgbaar via het Regionaal Archief Rivierenland: www.rariverenland.nl.