Home » Genealogie » Doopinschrijving van Rijnardus van Meerten (1726-?)

Doopinschrijving van Rijnardus van Meerten (1726-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Rijnardus van Meerten (1726-?) weergegeven.1 Rijnardus werd op 18 oktober 1726 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Lambertus van Meerten en Jacoba Antonia van Amerongen. Als doopgetuigen was het echtpaar Johan van Amerongen en Maria van Meerten2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 84. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren resp. de zwager en zus van Lambertus.