Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria van Meerten (1725-?)

Doopinschrijving van Maria van Meerten (1725-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van Amerongen (1725-?) weergegeven.1 Maria werd op 25 november 1725 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Joan Ameronge en Maria van Meerten. Als doopgetuigen was Joannes van Meerten2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 78. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de vader van Maria.