Home » Genealogie » Doopinschrijving van Petronella Maria van Meerten (1916-2001)

Doopinschrijving van Petronella Maria van Meerten (1916-2001)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Petronella Maria van Meerten (1916-2001) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 1 oktober 1916 in de Nederlands Hervormde Kerk te Ingen. Petronella Maria is geboren op 15 februari 1916 en is de dochter van Peter Marinus2 van Meerten (1874-1959) en Gerritje Anna de Wit (1883-1956).

Voetnoten

  1. Bron: 0810 Archief van de Hervormde gemeente Ingen, 1648 – 2010, 15-327 Doopregisters, 1662-1718, 1772-1996, 1880 mei-1940 jul, p. 93. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Hier abusievelijk Evert Marius genoemd.