Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerrit Derk van Meerten (1913-?)

Doopinschrijving van Gerrit Derk van Meerten (1913-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit Derk van Meerten (1913-?) weergegeven.1 Gerrit Derk werd op 3 augustus 1913 gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk te Ingen. Hij werd geboren op 5 juni 1913. Zijn vader was Peter Marinus van Meerten (1874-1959) en zijn moeder was Gerritje Anna de Wit (1883-1956).

Voetnoten

  1. Bron: 0810 Archief van de Hervormde gemeente Ingen, 1648 – 2010, 15-327 Doopregisters, 1662-1718, 1772-1996, 1880 mei-1940 jul, p. 86. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.