Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria van Herwijnen (1727-?)

Doopinschrijving van Maria van Herwijnen (1727-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van Herwijnen (1727-?) weergegeven.1 Maria werd op 11 juli 1727 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Pieter van Herweijne en Johanna van Meerten. Als doopgetuigen waren Johannes van Meerten2, Cornelia van Meerten3 en weduwe Wieaart4 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 89. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Waarschijnlijk de vader of broer van Johanna.
  3. Zij was de (jongere) zus van Johanna.
  4. Of en hoe zij verwant is, dat is mij (nog) niet bekend.