Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jakobus van Amerongen (1727-?)

Doopinschrijving van Jakobus van Amerongen (1727-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jakobus van Amerongen (1727-?) weergegeven.1 Jakobus werd op 27 juli 1727 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Joan van Amerongen en Maria van Meerten. Als doopgetuige was Lambertus van Meerte2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 90. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de (jongere) broer van Maria.