Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1793-?)

Doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1793-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus van Meerten (1793-?) weergegeven.1 Adriaan Johan Maria werd op 29 november 1793 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij is geboren op 25 november 1793. Hij was een zoon van Justinus Cornelis van Meerten en Johanna Petronella Hagoort. Als doopgetuigen was het echtpaar Lambertus van Meerten en Anna Petronella van Meerten geboren Van Steeland aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 529. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Lambertus was de broer van Justinus Cornelis.