Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelia Adriana Voorduin (1794-1857)

Doopinschrijving van Cornelia Adriana Voorduin (1794-1857)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelia Adriana Voorduin (1794-1857) weergegeven.1 Cornelia Adriana werd op 10 augustus 1794 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij is geboren op 5 augustus 1794. Zij was een dochter van Willem Leonard Voorduin, leraar bij de Hervormde Gemeente te Gorinchem, en Maria Huberta van Meerten. Als doopgetuigen was het echtpaar Adrianus Voorduin en Cornelia van der Geer aanwezig. Het kind werd gerepresenteerd door het echtpaar Justinus Cornelis van Meerten en Johanna Petronella Hagoort.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 537. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Justinus Cornelis was de vader van Maria Huberta.